Tel : 02-934-3881-2 , 02-934-2922-3 , Fax : 02-934-2781 | E-mail : always.art.2012@gmail.com

    หมายเหตุ

    • รายละเอียดไส้ในในตารางด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างที่กำหนดขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าทราบราคาเบื้องต้นในการทำไดอารี่แบบต่างๆเท่านั้น จริงๆแล้วลูกค้าสามารถกำหนด รายละเอียดของไส้ในไดอารี่ได้ตามความต้องการ แต่หากต้องการทราบราคา จะต้องแจ้งรายละเอียดไส้ในที่ต้องการเพื่อตีราคาอีกครั้งหนึ่ง
    • ไส้ในไดอารี่แต่ละเล่ม ออกแบบมาสำหรับลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ ไม่ซ้ำใคร และลูกค้าสามารถกำหนด Concept เพื่อให้ Always Art ออกแบบเพื่อนำเสนอwได้ตามความต้องการ
    • ไส้ใน ชุดที่ 3 เป็นไส้ในแบบสำเร็จรูป ซึ่ง Always Art ได้ออกแบบและจัดพิมพ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว สามารถนำมาเข้าเล่มได้ทันที ดังนั้นลูกค้าจึงไม่สามารถพิมพ์โลโก้หรือข้อความใดๆลงไปได้ แต่จะมีข้อดีคือ ราคาถูก(หากสั่งทำในปริมาณน้อย) และสามารถผลิตได้ในเวลาที่รวดเร็วเนื่องจากเป็นไส้ในที่พิมพ์สำเร็จรูปไว้แล้ว


    หมายเหตุ : ภาพผลงานบางภาพ เกิดจากการ Retouch ลวดลายเพื่อใช้เป็นแบบสำหรับนำเสนอลูกค้าและแสดงความสามารถในการออกแบบเท่านั้น ส่วนคุณภาพของผลงานและคุณภาพของการพิมพ์ ลูกค้าจะได้เห็นและสัมผัสจากตัวอย่างงานจริง ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงคุณภาพได้ชัดเจนกว่าดูผ่านจอคอมพิวเตอร์