Tel : 02-934-3881-2 , 02-934-2922-3 , Fax : 02-934-2781 | E-mail : always.art.2012@gmail.com

  รายละเอียดของถุงกระดาษ

   

  • เนื่องจากทางบริษัทฯเน้นงานถุงกระดาษคุณภาพสูง สเปคของกระดาษในตารางข้างบนจึงมีความหนามากกว่าถุงกระดาษที่ใช้ในห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไป ดังนั้นหากลูกค้าต้องการกระดาษที่บางกว่า เพื่อราคาถุงกระดาษที่ถูกลง กรุณาสอบถามราคาได้จากฝ่ายขายโดยตรง

  • ขนาดของถุงกระดาษ ชนิดและความหนาของกระดาษ ในตารางนี้เป็นแบบมาตรฐาน หากลูกค้าต้องการถุงกระดาษที่มีขนาด รูปทรง และกระดาษ ที่แตกต่างไปจากนี้ กรุณาโทรสอบถามได้จากฝ่ายขายโดยตรง

  • ราคาถุงกระดาษดังกล่าวไม่รวมค่าเคลือบ (เคลือบลามิเนตมัน, เคลือบลามิเนตด้าน, เคลือบสปอตยูวี)

  • ราคานี้ไม่รวมค่าออกแบบและทำอาร์ตเวิร์ค (ราคาตามความยากง่ายและสโคปงานที่จะต้องทำ)

  • กรณีที่ลูกค้าต้องการถุงกระดาษที่มีขนาดแตกต่างไปจากขนาดมาตรฐาน จะต้องเสียค่าบล็อกไดร์คัต สำหรับขึ้นรูปถุงกระดาษตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ  หมายเหตุ : ภาพผลงานบางภาพ เกิดจากการ Retouch ลวดลายเพื่อใช้เป็นแบบสำหรับนำเสนอลูกค้าและแสดงความสามารถในการออกแบบเท่านั้น ส่วนคุณภาพของผลงานและคุณภาพของการพิมพ์ ลูกค้าจะได้เห็นและสัมผัสจากตัวอย่างงานจริง ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงคุณภาพได้ชัดเจนกว่าดูผ่านจอคอมพิวเตอร์